Technologie informatyczne – niedoceniany potencjał

Technologie informatyczne – niedoceniany potencjał

Firmy, które inwestują w technologie informatyczne nastawione są na rozwój, wzrost kompetencji, ekspansję nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym, osiągają lepsze wyniki finansowe. Mimo to polskie przedsiębiorstwa nie doceniają wpływu cyfryzacji na kondycję firmy. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, dotyczących wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej, polskie firmy zajmują 24 miejsce.

Mimo szerokiego strumienia środków unijnych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury, wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI jest wciąż poniżej średniej europejskiej. Z roku na rok obserwuje się powolny wzrost wykorzystania możliwości, które daje cyfryzacja, jednak proces przebiega zbyt wolno, by w krótkim czasie dogonić kraje dobrze radzące sobie w tej dziedzinie.

Technologie informatyczne wykorzystywane w polskich MMPŚ

Mikro, małe i średnie firmy wykorzystują internet w bardzo ograniczonym zakresie. Nawet te działania, które można podjąć bez żadnych nakładów finansowych oraz szczególnej utraty czasu, nie cieszą się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców.

 • Własną stronę internetową posiada 70% MMŚP, a połowa z nich uznaje, że jest to narzędzie kluczowe lub o dużej przydatności,
 • Ze specjalistycznego oprogramowania korzysta 60% badanych przedsiębiorstw MMŚP, a ponad 36% z nich uważa, że jest to zasób kluczowy lub o dużej przydatności.

Z badań nad wykorzystaniem 7 najbardziej popularnych technologii informatycznych wynika, że:

 • 55% przedsiębiorstw MMŚP posługuje się pocztą elektroniczną w kontakcie z klientami,
 • 42% wystawia e-faktury,
 • 41 proc. MMŚP zarządza zasobami wykorzystując do tego celu odpowiednie oprogramowanie,
 • 30% MMŚP wykorzystuje posiadane w mediach społecznościowych własne strony,
 • 19% firm MMŚP prowadzi portal on-line do obsługi klientów,
 • ale już tylko 15% wykorzystuje portal dla klientów przystosowany do obsługi przez urządzenia mobilne,
 • 12% przedsiębiorstw MMŚP wykorzystuje chmurę do przechowywania danych i kontaktu z klientami.

Stopień cyfryzacji przedsiębiorstw

Ponad 25% mikroprzedsiębiorstw nie korzysta w ogóle z technologii informatycznych. A jak to wygląda w pozostałych przypadkach? Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Konfederacji  Lewiatan, pokazują, że:

 • mikrofirmy wypadają najgorzej pod względem digitalizacji przedsiębiorstwa. Ponad 25% badanych nie wykorzystuje ani jednej z siedmiu technologii informatycznych, blisko 40% wykorzystuje 1 lub 2 technologie, a 35% – co najmniej 3 z nich,
 • nieco lepiej z cyfryzacją radzą sobie przedsiębiorstwa małe, z których 58% użytkuje więcej niż 3 technologie informatyczne, niespełna 38% korzysta z 1 lub 2 wybranych narzędzi informatycznych, a 9% nie korzysta w ogóle z dobrodziejstw technologicznych w tym aspekcie,
 • na kompletne ignorowanie nowych technologii nie pozwalają sobie przedsiębiorstwa średniej wielkości. Tylko 3% badanych nie wykorzystuje ich w swojej działalności. Średniej wielkości firmy mają największy udział w wykorzystywaniu dużej liczby technologii. Blisko 70% z nich korzysta z co najmniej 3 narzędzi. 28% wykorzystuje 1-2 technologie informatyczne.

Wśród firm, które postawiły na ucyfrowienie swoich działań, największy udział mają te, które korzystają z 3 technologii, dość wysoka liczba przedsiębiorstw stosuje 4-5 narzędzi informatycznych. Niewiele jest przedsiębiorstw, które działają na wszystkich 7 polach informatycznych (udział tych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie firm badanych to 5%).

Co różni firmy analogowe od cyfrowych?

Czynniki wpływające na stopień cyfryzacji przedsiębiorstw to wykształcenie osób zarządzających, branża, wielkość miejscowości, w której mieści się firma oraz region kraju. Najsłabsze pod względem informatyzacji są firmy prowadzone przez osoby gorzej wykształcone. Źle wypada branża handlowa, natomiast ponadprzeciętnie dużo firm cyfrowych działa w branży przemysłowej, naukowej i technicznej oraz profesjonalnej. Zaskakujący jest fakt, że z digitalizacji rezygnują firmy działające w dużych miastach, najlepiej z cyfryzacją radzą sobie przedsiębiorstwa z miast o średniej wielkości lub metropolie.

Firmy analogowe swoje działania kierunkują głównie na przetrwanie, ich celem jest przede wszystkim zwiększanie zysku i sprzedaży. Podejmują przede wszystkim działania zachowawcze, zmierzające do utrzymania się na rynku. Przedsiębiorstwa korzystające z technologii informatycznych nastawione są na rozwój, a ich główne cele strategiczne to wzrost wartości rynkowej w dłuższym okresie, wzrost udziału w rynku. Oczywiście podobnie jak przedsiębiorstwom niezinformatyzowanym zależy im również na zwiększeniu zysku i sprzedaży, lecz nie w najwyższym stopniu.

Co ciekawe przedsiębiorstwa korzystające z technologii informatycznych chętnie inwestują w rozwój kompetencji pracowników. Wśród przedsiębiorstw, które opierają swoje działanie na wysoko wykwalifikowanych personelu, aż 80% to firmy zdigitalizowane. Dla tych firm obok kompetencji personelu, najważniejsze kwestie to wizerunek firmy i wąska specjalizacja. Przedsiębiorstwa korzystające w mniejszym stopniu z narzędzi informatycznych kładą większy nacisk  na jakość obsługi i „szycie na miarę”, natomiast firmy te stanowią zaledwie 8% wszystkich podmiotów, które doceniają wagę wysokich kwalifikacji swoich pracowników.

Przedsiębiorstwa otwarte na technologie informatyczne są bardziej skłonne do inwestowania w innowacyjne rozwiązania produktowe i procesowe, większość z nich uważa, że innowacje są szansą na ich rozwój. Firmy niezainteresowane informatyzacją, są również mniej zaangażowane w poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań produktowych i procesowych. Podobnie rzecz ma się z inwestowaniem w prace badawcze i rozwojowe.

Inicjatywy wspierające rozwój cyfryzacji

Nie trudno zauważyć, że podmioty rozwijające własną cyfryzację są daleko bardziej otwarte na szukanie i wykorzystywanie nowych szans biznesowych. W dobie globalizacji rynków informatyzacja przedsiębiorstw jest bardzo ważnym narzędziem wspierającym rozwój i zwiększającym konkurencyjność naszych firm.

Dlatego powstają inicjatywy mające na celu propagowanie technologii informatycznych. Jedną z nich jest wspierany przez Konfederację Lewiatan projekt „Firmowe (R)ewolucje)” realizowany przez firmy home.pl oraz Microsoft. Wspiera on przedsiębiorstwa MMŚP w poszukiwaniu szans, jakie niesie za sobą informatyzacja oraz pomaga wdrażać nowoczesne rozwiązania w firmach.

Previous Zamiast kosztownego kredytu
Next Wracając z wakacji, pomyśl o swoim kredycie

Może to Ci się spodoba

Inwestowanie 0 Comments

Inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku mogą wynieść kilkadziesiąt miliardów złotych

Aukcje energii to szansa dla technologi, które nie mogły rozwinąć się w poprzednim systemie opartym na zielonych certyfikatach. Jedną z nich jest morska energetyka wiatrowa, która jest relatywnie stabilnym źródłem zielonej energii. Inwestycje w ten

Inwestowanie 0 Comments

Czy warto założyć dziecku fundusz inwestycyjny?

Każdy rodzic marzy, aby zapewnić swojemu dziecku godną przyszłość oraz środki niezbędne na start w dorosłe życie. Niektórzy próbują odkładać z domowego budżetu, inni szukają lepszych rozwiązań w banku. Czy

Inwestowanie 0 Comments

Polskie panele fotowoltaiczne stopniowo wypierają z rynku chińskie, mimo że są droższe

Jeszcze w 2012 roku chińskie moduły fotowoltaiczne stanowiły 91 proc. sprzedaży w Polsce. Dziś ten odsetek spadł do 21 proc., podczas gdy udział polskich produktów wzrósł z 2 proc. do 17 proc., mimo

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź