Technologie informatyczne – niedoceniany potencjał

Technologie informatyczne – niedoceniany potencjał

Firmy, które inwestują w technologie informatyczne nastawione są na rozwój, wzrost kompetencji, ekspansję nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym, osiągają lepsze wyniki finansowe. Mimo to polskie przedsiębiorstwa nie doceniają wpływu cyfryzacji na kondycję firmy. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, dotyczących wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej, polskie firmy zajmują 24 miejsce.

Mimo szerokiego strumienia środków unijnych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury, wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI jest wciąż poniżej średniej europejskiej. Z roku na rok obserwuje się powolny wzrost wykorzystania możliwości, które daje cyfryzacja, jednak proces przebiega zbyt wolno, by w krótkim czasie dogonić kraje dobrze radzące sobie w tej dziedzinie.

Technologie informatyczne wykorzystywane w polskich MMPŚ

Mikro, małe i średnie firmy wykorzystują internet w bardzo ograniczonym zakresie. Nawet te działania, które można podjąć bez żadnych nakładów finansowych oraz szczególnej utraty czasu, nie cieszą się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców.

 • Własną stronę internetową posiada 70% MMŚP, a połowa z nich uznaje, że jest to narzędzie kluczowe lub o dużej przydatności,
 • Ze specjalistycznego oprogramowania korzysta 60% badanych przedsiębiorstw MMŚP, a ponad 36% z nich uważa, że jest to zasób kluczowy lub o dużej przydatności.

Z badań nad wykorzystaniem 7 najbardziej popularnych technologii informatycznych wynika, że:

 • 55% przedsiębiorstw MMŚP posługuje się pocztą elektroniczną w kontakcie z klientami,
 • 42% wystawia e-faktury,
 • 41 proc. MMŚP zarządza zasobami wykorzystując do tego celu odpowiednie oprogramowanie,
 • 30% MMŚP wykorzystuje posiadane w mediach społecznościowych własne strony,
 • 19% firm MMŚP prowadzi portal on-line do obsługi klientów,
 • ale już tylko 15% wykorzystuje portal dla klientów przystosowany do obsługi przez urządzenia mobilne,
 • 12% przedsiębiorstw MMŚP wykorzystuje chmurę do przechowywania danych i kontaktu z klientami.

Stopień cyfryzacji przedsiębiorstw

Ponad 25% mikroprzedsiębiorstw nie korzysta w ogóle z technologii informatycznych. A jak to wygląda w pozostałych przypadkach? Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Konfederacji  Lewiatan, pokazują, że:

 • mikrofirmy wypadają najgorzej pod względem digitalizacji przedsiębiorstwa. Ponad 25% badanych nie wykorzystuje ani jednej z siedmiu technologii informatycznych, blisko 40% wykorzystuje 1 lub 2 technologie, a 35% – co najmniej 3 z nich,
 • nieco lepiej z cyfryzacją radzą sobie przedsiębiorstwa małe, z których 58% użytkuje więcej niż 3 technologie informatyczne, niespełna 38% korzysta z 1 lub 2 wybranych narzędzi informatycznych, a 9% nie korzysta w ogóle z dobrodziejstw technologicznych w tym aspekcie,
 • na kompletne ignorowanie nowych technologii nie pozwalają sobie przedsiębiorstwa średniej wielkości. Tylko 3% badanych nie wykorzystuje ich w swojej działalności. Średniej wielkości firmy mają największy udział w wykorzystywaniu dużej liczby technologii. Blisko 70% z nich korzysta z co najmniej 3 narzędzi. 28% wykorzystuje 1-2 technologie informatyczne.

Wśród firm, które postawiły na ucyfrowienie swoich działań, największy udział mają te, które korzystają z 3 technologii, dość wysoka liczba przedsiębiorstw stosuje 4-5 narzędzi informatycznych. Niewiele jest przedsiębiorstw, które działają na wszystkich 7 polach informatycznych (udział tych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie firm badanych to 5%).

Co różni firmy analogowe od cyfrowych?

Czynniki wpływające na stopień cyfryzacji przedsiębiorstw to wykształcenie osób zarządzających, branża, wielkość miejscowości, w której mieści się firma oraz region kraju. Najsłabsze pod względem informatyzacji są firmy prowadzone przez osoby gorzej wykształcone. Źle wypada branża handlowa, natomiast ponadprzeciętnie dużo firm cyfrowych działa w branży przemysłowej, naukowej i technicznej oraz profesjonalnej. Zaskakujący jest fakt, że z digitalizacji rezygnują firmy działające w dużych miastach, najlepiej z cyfryzacją radzą sobie przedsiębiorstwa z miast o średniej wielkości lub metropolie.

Firmy analogowe swoje działania kierunkują głównie na przetrwanie, ich celem jest przede wszystkim zwiększanie zysku i sprzedaży. Podejmują przede wszystkim działania zachowawcze, zmierzające do utrzymania się na rynku. Przedsiębiorstwa korzystające z technologii informatycznych nastawione są na rozwój, a ich główne cele strategiczne to wzrost wartości rynkowej w dłuższym okresie, wzrost udziału w rynku. Oczywiście podobnie jak przedsiębiorstwom niezinformatyzowanym zależy im również na zwiększeniu zysku i sprzedaży, lecz nie w najwyższym stopniu.

Co ciekawe przedsiębiorstwa korzystające z technologii informatycznych chętnie inwestują w rozwój kompetencji pracowników. Wśród przedsiębiorstw, które opierają swoje działanie na wysoko wykwalifikowanych personelu, aż 80% to firmy zdigitalizowane. Dla tych firm obok kompetencji personelu, najważniejsze kwestie to wizerunek firmy i wąska specjalizacja. Przedsiębiorstwa korzystające w mniejszym stopniu z narzędzi informatycznych kładą większy nacisk  na jakość obsługi i „szycie na miarę”, natomiast firmy te stanowią zaledwie 8% wszystkich podmiotów, które doceniają wagę wysokich kwalifikacji swoich pracowników.

Przedsiębiorstwa otwarte na technologie informatyczne są bardziej skłonne do inwestowania w innowacyjne rozwiązania produktowe i procesowe, większość z nich uważa, że innowacje są szansą na ich rozwój. Firmy niezainteresowane informatyzacją, są również mniej zaangażowane w poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań produktowych i procesowych. Podobnie rzecz ma się z inwestowaniem w prace badawcze i rozwojowe.

Inicjatywy wspierające rozwój cyfryzacji

Nie trudno zauważyć, że podmioty rozwijające własną cyfryzację są daleko bardziej otwarte na szukanie i wykorzystywanie nowych szans biznesowych. W dobie globalizacji rynków informatyzacja przedsiębiorstw jest bardzo ważnym narzędziem wspierającym rozwój i zwiększającym konkurencyjność naszych firm.

Dlatego powstają inicjatywy mające na celu propagowanie technologii informatycznych. Jedną z nich jest wspierany przez Konfederację Lewiatan projekt „Firmowe (R)ewolucje)” realizowany przez firmy home.pl oraz Microsoft. Wspiera on przedsiębiorstwa MMŚP w poszukiwaniu szans, jakie niesie za sobą informatyzacja oraz pomaga wdrażać nowoczesne rozwiązania w firmach.

Previous Zamiast kosztownego kredytu
Next Wracając z wakacji, pomyśl o swoim kredycie

Może to Ci się spodoba

Inwestowanie 0 Comments

Najnowsze technologie w zabezpieczaniu transakcji na rynku Forex – blockchain i smart contracts

Rynek Forex, będący jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków finansowych na świecie, stale ewoluuje wraz z postępem technologicznym. Jednym z najnowszych i najbardziej obiecujących rozwiązań, które wprowadza rewolucję w

Inwestowanie 0 Comments

Media społecznościowe walczą ze spamem, obraźliwymi komentarzami i treściami słabej jakości

Facebook wprowadził nowe narzędzia do walki z fake newsami i treściami niskiej jakości, spamującymi innych użytkowników. Ochronę przed spamem wdrożył także Instagram. Dodatkowo w tym serwisie odpowiednie filtry będą usuwać obraźliwe treści pod

Inwestowanie 0 Comments

Rośnie konkurencja na rynku telekomunikacyjnym. Operatorzy rywalizują jakością usług

Rynek telekomunikacyjny staje się coraz bardziej konkurencyjny. Operatorzy kablowi, mobilni, stacjonarni czy satelitarni oferują podobne pakiety. Wyróżnić mogą się jednak jakością usług, ich większą dostępnością i szerszym zasięgiem. Jeden z operatorów, UPC, zapowiada podwojenie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź