Archive

Rodzaje funduszy 0 Comments

Zalety i wady zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest ciekawym sposobem oszczędzania. Możemy kupić jednorazowo za większa ilość gotówki większa ilość jednostek danego funduszu i obserwować co się dalej z tym stanie. Możemy także

Wiadomości 0 Comments

Rynek mobile wciąż rośnie w siłę

Już ponad 60% Polaków posiada smartfona, a ruch mobilny w Polsce stanowi 50% całego ruchu w internecie. O potędze mobile w Polsce świadczy też fakt, że spośród wszystkich użytkowników smartfonów

Nieruchomości 0 Comments

Samowola budowlana – jak ją zalegalizować?

Za samowolę budowlaną uznaje się każdy obiekt, który powstał bez wymaganych pozwoleń. Ale na zarzut popełniania samowoli można narazić się nie tylko budując bez odpowiednich formalności. Część inwestorów wpada w

Inwestowanie 0 Comments

Jak inwestować przez internet?

O inwestowaniu przez internet, często możemy dowiedzieć się czytając wiadomości mailowe, zwykle będące spamem, czy innymi natrętnymi reklamami. Zawarte tam informacje nie są jednak żaden sposób wartościowe i służy zwykle

Wiadomości 0 Comments

Rynek tłumaczeń – niewykorzystany potencjał?

Trudna sytuacja na rynku kapitałowym przekłada się na coraz większą ostrożność inwestorów w podejmowaniu decyzji i działań. Nie od dziś mówi się, że jedynym czego można być pewnym to inwestycje

Inwestowanie 0 Comments

Wybór towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania, którą fachowo określa się jako zbiorowe lokowanie środków pieniężnych. Środki te wpłacane są przez uczestników, którymi mogą być zarówno firmy jak i osoby indywidualne