Rynki kapitałowy, walutowy i pieniężny – jakie są między nimi różnice?

Rynki kapitałowy, walutowy i pieniężny – jakie są między nimi różnice?

Chociaż rynki walutowy, kapitałowy i pieniężny są częścią rynku finansowego, to między nimi występują istotne różnice. Jeżeli masz w planach inwestowanie posiadanych oszczędności, poznaj charakterystykę tych rynków. Sprawdź też, który z wymienionych rynków najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Czym wyróżnia się rynek kapitałowy?

Rynek kapitałowy to część rynku finansowego. Na rynku kapitałowym obraca się średnio- i długoterminowymi aktywami – w praktyce termin zapadalności często przekracza rok. Do takich aktywów finansowych należą:

  • Lokaty dostępne w ofertach banków oraz kredyty
  • Papiery wartościowe – zarówno o charakterze udziałowym (np. akcje), jak i o charakterze dłużnym (np. obligacje skarbowe)

Poprzez rynek kapitałowy przedsiębiorstwa pozyskują środki na przeprowadzenie planowanych inwestycji.

Dużą zaletą rynku kapitałowego jest jego płynność. Inwestorzy nie mają większego problemu ze zbyciem np. posiadanych akcji. To z kolei przekłada się na duże zainteresowanie instrumentami inwestycyjnymi dostępnymi na tym rynku.

Czym jest rynek walutowy?

Rynek walutowy jest kolejnym segmentem rynku finansowego. Wyróżnia go instrument, jakim są waluty. Rynek walutowy to głównie krótkoterminowy handel walutami – inwestycje długoterminowe są rzadko spotykane.

Obrót walutami może odbywać się na dwóch rynkach – są to:

  • Rynek spot (kasowy) – wyróżnia się on tym, że wymiana jest dokonywana natychmiast
  • Rynek terminowy – wymiana odbywa się w określonych terminach (wykorzystuje się walutowe instrumenty pochodne)

Uczestników rynku walutowego można podzielić na grupy. Są to banki centralne, przedsiębiorstwa (głównie zajmujące się importem i eksportem produktów – z tego względu wykazują one stałe zapotrzebowanie na środki w walutach obcych) oraz spekulanci. To właśnie traderzy wykorzystują zmiany kursów walut, aby zarabiać.

Co to jest rynek pieniężny?

W ramach rynku finansowego wyróżnia się też rynek pieniężny, który jest też określany jako rynek instrumentów krótkoterminowych. Jak można przeczytać tutaj, przeprowadzane transakcje są rozliczane w okresie do jednego roku.

Na rynek pieniężny składają się:

  • Rynek depozytów i lokat, w tym również lokat międzybankowych
  • Rynek papierów wartościowych, m.in. bonów skarbowych, weksli handlowych

Na rynku pieniężnym, podobnie jak na rynku walutowym, działa wiele podmiotów. Poza inwestorami prywatnymi, którzy dostrzegają możliwość zarobku np. na bonach skarbowych emitowanych przez rząd, są to także instytucje państwowe, w tym choćby Narodowy Bank Polski.

W odróżnieniu od wymienionych powyżej segmentów rynku finansowego rynek pieniężny jest wykorzystywany do wyrównywania zarówno nadwyżek, jak i niedoborów płynności sektora bankowego.

Previous Roland Garros 2022 – Iga Świątek z drugim szlemem na koncie?
Next Wysokie ceny paliw i ich konsekwencje

Może to Ci się spodoba

Rynek finansowy 0 Comments

Rosną potrzeby inwestycyjne rolników. Zakup maszyn i urządzeń najczęściej finansują pożyczką

Rozpoczynająca się unijna perspektywa sprawia, że rosną potrzeby inwestycyjne rolników. Coraz częściej korzystają oni z finansowania zewnętrznego, głównie pożyczek i leasingu. Najchętniej w ten sposób finansują zakup maszyn i urządzeń rolniczych, ale także nawozów

Rynek finansowy 0 Comments

Problemy z nieterminowymi płatnościami codziennością dla firm

Ponad 70 proc. małych i średnich przedsiębiorstw ma problem z nieterminowymi płatnościami. Blisko połowa przyznaje, że opóźnione lub niezapłacone zobowiązania wpływają na ich działalność. Choć skraca się czas oczekiwania na zapłatę, to

Rynek finansowy 0 Comments

Duże polskie przedsiębiorstwo traci rocznie średnio 14 mln dolarów

Choć decydenci w firmach są świadomi konsekwencji związanych z przerwami w dostępie do systemu IT, to problem wciąż narasta. W ubiegłym roku na świecie duże firmy miały średnio po 15 takich nieplanowanych przestojów.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź