Archive

Analizy Forex 0 Comments

Analiza Forex: AUD/USD

Podczas gdy na świecie obawy o szybkie zakończenie QE3 nieco zmalały, windując amerykańskie parkiety, polska giełda traciła wczoraj 3% na zamknięciu. Po raz kolejny spadki dotknęły rynki metali. Nieco spokojniej

Komentarze rynkowe 0 Comments

Amerykańska gospodarka nadal zaskakuje

Podczas wczorajszej sesji uwagę inwestorów przyciągnęły dane z niemieckiego rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia w ostatnim miesiącu utrzymała się na poziomie 6.8%. W Wielkiej Brytanii z kolei, opublikowano ważne informacje

Komentarze rynkowe 0 Comments

Stabilny złoty po wczorajszym umocnieniu

Poranek przynosi niewielkie wahania złotego po jego wczorajszej aprecjacji. Większych emocji należy oczekiwać w godzinach popołudniowych, gdy zostaną opublikowane dane ze Stanów Zjednoczonych i kiedy do gry może włączyć się…

Komentarze rynkowe 0 Comments

Powell tonuje oczekiwania, rentowności w dół

Jak już kilkukrotnie podkreślaliśmy w naszych komentarzach dla rynków kluczowa w najbliższym czasie będzie ocena tempa dostosowania polityki monetarnej w USA. Ta ocena znajduje odzwierciedlenie w rentownościach obligacji, zaś te

Komentarze rynkowe 0 Comments

Warszawa idzie śladem Szanghaju

Na świecie korekta słabnie, w Warszawie nabiera tempa. Wykres indeksu naszych największych spółek najbardziej przypomina obraz kreślony przez wskaźniki na giełdzie w Chinach. Powody do niepokoju są odmienne, ale reakcja

Analizy Forex 0 Comments

Raport poranny Forex

Apetyt na ryzyko znów został wsparty. Tym razem poprzez „gołębie” słowa członków Rezerwy Federalnej oraz dobre dane z rynku nieruchomości. Amerykańska waluta straciła wobec większości walut z grona G-10. Kurs

Analizy Forex 0 Comments

Analiza poranna Forex: EUR/USD

Wczorajsze informacje napływające na rynek pozwoliły na chwilowe zatrzymanie spadków Eurodolara. Lepsze lub zgodne z oczekiwaniami odczyty z USA, gdzie Indeks podpisanych umów kupna domów wyniósł 6.7% wobec oczekiwań na

Analizy GPW 0 Comments

Spółka dnia: Skotan

Opór: 3,16 zł Wsparcie: 2,55 zł Od kwietnia br. walory spółki poruszają się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Na ostatnich sesjach walor zbliżył się do linii trendu, jednak strona popytowa skutecznie