Kursy zawodowe sposobem na pewną prace

Kursy zawodowe sposobem na pewną prace

Trudno nie zgodzić się z tym, że zakończenie studiów wcale nie gwarantuje dziś uzyskania pracy, coraz większe zainteresowanie wzbudzają więc kursy zawodowe. Ich atutem jest to, że osoby decydujące się na wzięcie w nich udziału, mogą liczyć na praktyczną wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym znalezienie dobrze płatnego zajęcia stanie się znacznie łatwiejsze.

Każdy z nas swoją idealną pracę postrzega nieco inaczej. Jednym z nas marzy się przede wszystkim wysoka płaca, innym zaś satysfakcja i możliwość spełnienia własnych ambicji. Nie można jednak nie zgodzić się z tym, że w sytuacji, w której trudno jest o zatrudnienie, konieczne jest wzięcie spraw w swoje ręce. Urzędy Pracy, a więc instytucje, które mają pośredniczyć w jej znalezieniu, rzadko pomagają w odnalezieniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom i oczekiwaniom. Gdy więc bezrobocie się przedłuża, warto zastanowić się nad tym, czy przekwalifikowanie się nie będzie dobrym pomysłem, istnieją bowiem zawody, w których mamy do czynienia z dużym zapotrzebowaniem na pracowników.

Wszystko to sprawia, że rośnie zainteresowanie, z jakim spotykają się różnego rodzaju szkoły i kursy zawodowe, te bowiem koncentrują się przede wszystkim na zdolnościach, które są ważne dla rynku postrzeganego jako całość. Nie można nie docenić i tego, że skrócony jest sam czas trwania kursu, wcale nie trzeba więc czekać zbyt sługo na uzyskanie odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie i uprawnień w sytuacji, gdy kurs kończy się egzaminem.

Obecnie o szczególnie dużym zainteresowaniu możemy mówić w kontekście kursów zawodowych operatorów urządzeń i maszyn. O pracę w takiej sytuacji nie jest wcale trudno, a zarobki są wyjątkowo atrakcyjne. Bardzo chętnie wybierane są między innymi kursy na operatora koparko-ładowarki, montażystę rusztowań, operatora nośników osprzętów, operatora spycharek i kursy pozwalające na uzyskanie uprawnień UDT na dźwigi, żurawie różnych typów oraz podesty ruchome. Ośrodki, które odpowiadają za ich realizację, nie mogą narzekać na brak zainteresowania przygotowywanymi zajęciami. Szybko mogą też zdobyć komplet uczestników, którzy niejednokrotnie muszą rezerwować miejsca z wyprzedzeniem.

Jednym z argumentów przemawiających za zainteresowaniem kursami jest również ten, który wiąże się z niezbyt wysokimi wymaganiami stawianymi przed kandydatami. Dziś kursy są zatem dostępne niemal dla każdego, kto stawia sobie za cel zdobycie określonych kwalifikacji. Zdecydowana większość wymaga oczywiście posiadania przynajmniej osiemnastu lat, ważny jest jednak również brak przeciwwskazań zdrowotnych do tego, aby pracować w danym zawodzie. Ten ostatni znajduje potwierdzenie w oświadczeniu wydanym przez lekarza.

Osoba, która nie może znaleźć dla siebie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie powinna pomyśleć o tym, czy możliwości stwarzane przez kursy zawodowe nie mogą być postrzegane jako atrakcyjne. Dzięki temu istnieje okazja szybkiego pozyskania niezbędnej wiedzy oraz umiejętności, która umożliwią pracę na wielu stanowiskach cały czas cieszących się zainteresowaniem ze strony pracodawców. W wielu przypadkach po ukończeniu kursu można też liczyć na pracę poza Polską.

Czy egzamin UDT wymaga kursu przygotowawczego?

Pytanie o to, czy istnieje możliwość podejścia do egzaminu UDT bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego, zaliczane jest do tych, które pojawiają się wyjątkowo często tak na forach, jak i na spotkaniach branżowych. Co do zasady, nie jest to niemożliwe, choć trudno w takim układzie nie postawić pytania o to, po co właściwie organizowane są kursy zawodowe i czy korzystanie z nich ma w ogóle sens. Na szczęście, ich znaczenie jest niemałe, choć aby je zrozumieć, warto postawić sobie pytanie o to, czym jest właściwie UDT.

UDT znany lepiej jako Urząd Dozoru Technicznego to jednostka, której zadania są związane z obszarem bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Praca UDT jest regulowana przesz szereg aktów prawnych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się Ustawa o dozorze technicznym z 2000 roku. UDT to również jednostka certyfikująca, a więc podmiot, który jest upoważniony do wykonywania oceny w ramach certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów i certyfikacji osób, co w naszym przypadku jest szczególnie ważne.

Gdy zatem mamy do czynienia z osobami odpowiedzialnymi tak za obsługę, jak i za konserwację urządzeń podlegających dozorowi technicznymi, konieczne jest wykazanie się przez nie aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, które potwierdzają charakterystyczne dla nich umiejętności praktyczne i teoretyczne.

Przepisy prawne nie wspominają o obowiązku odbycia specjalistycznego szkolenia, które ma poprzedzać egzamin państwowy. Należy jednak podkreślić, że już sam dokument „Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji”, który znajduje się na internetowej stronie UDT, przytacza argumenty, które przemawiają za tym, aby zdecydować się na tego rodzaju krok. UDT musi zagwarantować, że egzamin kwalifikacyjny odbędzie się na czas, a jego uczestnik będzie mógł korzystać wówczas z odpowiedniego wyposażenia i specjalistycznego materiału. Nikt jednak lepiej niż profesjonalna firma szkoleniowa nie zatroszczy się o to, aby kursanci mieli możliwość zapoznania się z wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Samodzielne przygotowanie się do kursu jest możliwe, mamy jednak do czynienia z czasochłonnym zadaniem o niepewnym finale.

Więcej na temat kursów zawodowych na stronie www.szkoleniacentrum.com.pl

Previous Trwają prace nad propozycjami pomocy dla kredytobiorców walutowych
Next Rekordowy rok na rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Firmy szukają oszczędności. Zamiast zwalniać, będą zmieniać procesy zakupowe

Spadające bezrobocie, podwyżki płac i narastające problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że w Polsce kształtuje się rynek pracownika. Przedsiębiorstwa nie mogą optymalizować kosztów związanych z zatrudnieniem, dlatego muszą szukać oszczędności gdzie indziej. Duży potencjał

Wiadomości 0 Comments

Polacy mają stereotypowe podejście do przywództwa

Wykształcony mężczyzna w wieku 38 lat, mający rodzinę i charakteryzujący się autorytetem i charyzmą – tak wizerunek polskiego lidera opisują Polacy badani przez SW Research na zlecenie Center for Leadership. Eksperci zauważają, że to

Wiadomości 0 Comments

Średnio na zakupy w internecie Polacy przeznaczają 80 zł miesięcznie

Rośnie zaufanie klientów do e-sklepów. 54 proc. internautów deklaruje, że kupują online na polskich stronach internetowych. Wciąż decydująca przy wyborze sklepu i produktu lub usługi pozostaje cena. Tu też internet ma

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź