Fundusze Arka – 15 lat na rynku

Fundusze Arka – 15 lat na rynku

W tym roku upływa 15 lat odkąd BZ WBK TFI SA i fundusze Arka pojawiły się na rynku produktów inwestycyjnych. W tym czasie BZ WBK TFI SA stało się jednym z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów, oferujących bogaty wachlarz funduszy o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka zarówno dla klientów detalicznych, jak i zamożnych. Swoją przewagę konkurencyjną zbudowało na przemyślanej filozofii inwestycyjnej i specjalizacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

„Patrząc wstecz nie sposób nie dostrzec ogromnego rozwoju, jaki stał się udziałem Towarzystwa. Choć rynek kapitałowy nie zawsze nam sprzyjał, BZ WBK TFI i Fundusze Arka potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dziś marka Funduszy Arka to dojrzała marka, która ma wszelkie atuty, aby dalej odnosić sukcesy, a ludzie ją tworzący mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość”– powiedział Jacek Marcinowski, prezes BZ WBK TFI SA.

Utworzone w styczniu 1998 roku BZ WBK TFI SA, na początku kwietnia rozpoczęło dystrybucję pierwszych trzech funduszy inwestycyjnych Arka: Arka Duże Spółki OFI (obecnie Arka BZ WBK Akcji), Arka Małe Spółki OFI (obecnie Arka BZ WBK Zrównoważony) oraz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO (obecnie Arka BZ WBK Ochrony Kapitału). W następnych kilku latach Towarzystwo poszerzyło ofertę produktów o kolejne fundusze: stabilnego wzrostu oraz obligacji. W roku 2003 rozpoczęło zarządzanie funduszem parasolowym Lukas FIO (obecnie Credit Agricole FIO) na zlecenie Lukas Banku (obecnie Credit Agricole SA). Warto przypomnieć, że Fundusz parasolowy Lukas FIO był pierwszym na rynku polskim funduszem white label, czyli oferowanym pod marką dystrybutora. Rok później BZ WBK TFI SA utworzyło pierwszy na rynku polskim fundusz nieruchomości Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.

Jednak prawdziwy przełom w rozwoju firmy przyniosła hossa, która gościła na światowych rynkach akcji w latach 2003-2007. Dzięki wybitnym wynikom inwestycyjnym funduszy Arka, efektywnej sieci sprzedaży oraz działaniom promocyjnym fundusze Arka szybko stały się jedną z najpopularniejszych marek funduszy inwestycyjnych.

Już w 2003 roku, jako jedno z pierwszych polskich towarzystw, BZ WBK TFI zaczęło poszukiwać możliwości i okazji inwestycyjnych poza Polską. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Turcji, okazała się nie tylko trafna, ale i przełomowa dla rozwoju firmy. Na przestrzeni lat BZ WBK TFI zdobyło wysokie kompetencje w regionie, co przełożyło się m.in. na bogatą ofertę produktową funduszy regionalnych oraz ich bardzo dobre wyniki. W 2006 roku TFI utworzyło swój pierwszy akcyjny fundusz skoncentrowany na regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie TFI oferuje kilka takich funduszy, w tym jeden skoncentrowany na rynku tureckim. Warto wspomnieć, że Arka BZ WBK Akcji Tureckich jest jednym z zaledwie 4 funduszy akcji tureckich oferowanych przez polskie TFI, w tym jednym z dwóch, które są autorskimi produktami polskich TFI.

W ostatnich latach BZ WBK TFI SA rozszerzyło znacząco swoją ofertę.W 2010 roku TFI stworzyło specjalistyczny fundusz parasolowy dla zamożnych klientów Arka Prestiż SFIO. Kojarzone do tej pory głównie z inwestycjami w akcje TFI rozbudowało także ofertę w zakresie funduszy papierów dłużnych. W ostatnich dwóch latach powstały takie subfundusze jak: Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, Arka BZ WBK Obligacji Plus, Arka Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.

Od lat dużymi atutami BZ WBK TFI SA jest silny i doświadczony zespół inwestycyjny oraz przemyślana filozofia inwestycyjna. Wszyscy członkowie zespołu są związani z firmą od lat – czas pracy zarządzającego pracującego najkrócej w firmie wynosi 5 lat, najdłużej – 15 lat. Wieloletnia współpraca zarządzających z firmą zapewnia ciągłość myśli inwestycyjnej. Filary strategii inwestycyjnej BZ WBK TFI tworzą: analiza fundamentalna spółek, inwestowanie w dobre firmy o solidnych fundamentach, unikanie timingu i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Na przestrzeni tych 15 lat BZ WBK TFI było wielokrotnie nagradzane za wyniki inwestycyjne funduszy i dynamiczny rozwój firmy. Jednym z aktualnych wyróżnień jest Złoty Portfel przyznany przez Gazetę Giełdy Parkiet dla Arki BZ WBK Akcji Tureckich Nagroda za najlepszy wynik w 2012 roku nie tylko wśród funduszy akcji zagranicznych, ale także wszystkich funduszy bez względu na kategorię potwierdza wysoką specjalizację BZ WBK TFI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

BZ WBK TFI S.A.

Previous BGK i EFI utworzyły Polski Fundusz Funduszy Wzrostu
Next Puls rynku: USD/PLN

Może to Ci się spodoba

Rynek finansowy 0 Comments

Tylko co trzeciemu Polakowi udaje się kontrolować swoje finanse

Polacy są mniej emocjonalni, a bardzie racjonalni w zarządzaniu swoimi finansami – wynika z globalnego badania GfK przeprowadzonego dla Nationale-Nederlanden. Ze względu na niechęć do ryzyka i brak odpowiedniej wiedzy chętniej oszczędzamy niż inwestujemy.

Rynek finansowy 0 Comments

Dobre prognozy dla europejskiej gospodarki. To nie oznacza jednak końca zagrożeń

Drugi kwartał 2017 roku przyniósł najwyższy od ponad sześciu lat wskaźnik przemysłowego indeksu PMI w strefie euro, a tempo wzrostu PKB w I kwartale zbliżyło się do 2 proc. Międzynarodowe instytucje podnoszą

Rynek finansowy 0 Comments

Na koniec roku w budżecie możliwe kilkanaście miliardów złotych nadwyżki

W I połowie roku wpływy budżetowe przekroczyły połowę zakładanych na cały rok, podczas gdy wydatki nie sięgnęły 45 proc. To stawia budżet w dobrej sytuacji nawet pomimo ponoszonych wydatków na program Rodzina

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź