Z jakich programów operacyjnych korzysta Polska w UE?

Z jakich programów operacyjnych korzysta Polska w UE?

Unia Europejska umożliwia rozwój swoim członkom między innymi poprzez stosowanie funduszy unijnych. Te, które przeznaczono dla Polski na wykorzystanie w latach 2014-2020 są pomyślane jako rozwiązania wykorzystywane przez sześć krajowych programów operacyjnych oraz jeden specjalny – koncentrujący się na wsparciu tych województw, które są opisywane jako przynależące do Polski Wschodniej. Każdy z programów ma swoją specyfikę, na jego podstawie można więc określić, jakie typy przedsięwzięć mogą się doczekać wsparcia. Każdy jest też przeznaczony dla innych podmiotów mających szansę na pozyskanie dotacji.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Pierwszym z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, o którym możemy mówić jako o rozwiązaniu szczególnym z przynajmniej kilku powodów. Na pierwszy plan wysuwa się to, że jest to największe w historii UE rozwiązanie, które jest realizowane na obszarze jednego państwa. Przez lata trwania programu polskie firmy będą mogły skorzystać z prawie 28 miliardów euro.

Program Operacyjny Inteligentny

Rozwój powinien zainteresować przede wszystkim te podmioty, które przygotowują projekty innowacyjne związane nie tylko z badaniami, ale również z rozwojem, nowoczesnymi technologiami oraz z tymi inwestycjami, które mają duże znaczenie dla gospodarki rozumianej jako całość.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Z kolei Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to bezpośrednia odpowiedź na wyzwania, z jakimi mamy do czynienia w kontekście strategii Europa 2020. Jej celem nadrzędnym jest przyczynienie się do tego, aby Europa stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla tych podmiotów, którym zależy na lokowaniu inwestycji, rozwijaniu innowacji i wiedzy oraz podejmowaniu pracy. Jej celem ma być też powstanie znacznie większej liczby miejsc pracy o trwałym charakterze zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi zatrudnienie młodych ludzi oraz tych osób, które zmagają się z problemem niepełnosprawności. Jeśli lepiej wykorzystamy zasoby pracy, wzrośnie jednocześnie atrakcyjność gospodarki europejskiej, każde przedsięwzięcie przybliżające do tego celu jest więc mile widziane.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zwracający na siebie uwagę właśnie dlatego, że pozwala na realizowanie projektów, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego województw, które są objęte szczególną opieką. Na pomoc mogą więc liczyć podmioty z warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubuskiego oraz z Podkarpacia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – szybka ścieżka uzyskiwania finansowania

Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka nastawiony jest na promowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie posiadanego przez nich potencjału badawczo-rozwojowego, a tak zwana szybka ścieżka powinna pomoc w realizacji tego celu poprzez poprawę innowacyjności przedsiębiorstw. Szybka ścieżka możliwa jest dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które do programów rozwojowych chce podchodzić w sposób bardziej rynkowy, mniej zbiurokratyzowany. Oznacza to przede wszystkim ograniczenie formalności i zredukowanie czasu od złożenia wniosku do przyznania pieniędzy. Powinno to być maksymalnie 60 dni. Pierwsze programy ruszyły już w 2014 roku i w ich ramach przyznano ponad 254 miliony specjalnych środków dla 115 projektów.

Kluczowym zagadnieniem jest tutaj tak zwana Krajowa inteligentna specjalizacja. Chodzi o to, by uzyskiwane pieniądze były wykorzystywane na rozwój firm oparty o nowoczesne technologie, na rozwój tych nowoczesnych technologii, jak również na tworzenie innowacyjnych produktów ze świata zaawansowanych technologii. Z szybkiej ścieżki korzystać mogą przede wszystkim firmy średnie i mniejsze.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie posiadało blisko 2 miliardy euro na prowadzenie swojej działalności. Warto zaznaczyć, że nie tylko mikro, małe i średnie firmy będą w stanie skorzystać z tych pieniędzy. Fundusze zostaną uruchomione także na potrzeby firm dużych oraz tych, które dopiero są zakładane (start-up).

Obecna runda aplikacyjna rozpoczęła się w 2015. Całość dotacji przewidzianych w ramach działania 1.1, poddziałania 1.1.1 wyniesie 1,6 miliarda złotych, w tym dla województwa mazowieckiego przypadnie 140 milionów.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, które będzie się ubiegało o dofinansowanie, powinny wynosić przynajmniej dwa miliony złotych. Istnieją tutaj też granice wysokości finansowania otrzymywanego ze środków unijnych. W przypadku projektów skupiających się na działaniach związanych z badaniami przemysłowymi, gdzie ponad połowa wykorzystywanych środków będzie przeznaczona na bezpośrednie prowadzenie badań, można się ubiegać o 20 milionów euro dofinansowania. W przypadku prac rozwojowych, kiedy ponad połowa środków będzie wykorzystana właśnie na takie prace, limit dofinansowania to 15 milionów euro.

Więcej na http://rpomalopolskie.pl/rjfy/pozyskiwanie-dotacji-pisanie-projektow-unijnych-malopolska.html

Previous Rozwijaj swoją działalność poprzez drukowanie broszur
Next Dlaczego potrzebujemy usług w zakresie drukowania ulotek

Może to Ci się spodoba

Inwestowanie 0 Comments

Miliardy złotych na rozwój sieci światłowodowej w Polsce

Po doprowadzeniu światłowodu do milionowego gospodarstwa domowego Orange Polska zapowiada dalsze inwestycje. Wkrótce będą prowadzone w 60 miastach w kraju, a do 2018 roku pochłoną ok. 2,2 mld zł. – Internet światłowodowy,

Inwestowanie 0 Comments

Citroën zapowiada co najmniej jedną premierę rocznie do 2020 roku

W 2016 roku sprzedaż nowych samochodów na polskim rynku może wzrosnąć do 440 tysięcy – wynika z prognoz Citroëna. Koncern chce wykorzystać rosnący popyt zarówno na samochody osobowe, szczególnie na crossovery,

Inwestowanie 0 Comments

Zainwestuj w transport

Chcesz otworzyć własną firmę? A może właśnie jesteś na etapie zastanawiania się, w jaką branżę najlepiej zainwestować? Może szukasz takiej, która da ci szansę na rozwój, a w niedalekiej perspektywie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź