Program operacyjny inteligentny rozwój

Program operacyjny inteligentny rozwój

Wejście Polski do Unii Europejskiej okazało się być doskonałą szansą dla kraju na intensywniejszy rozwój gospodarczy. Po wejściu do UE Polska zaczęła dostawać kolejne środki przydzielane w ramach rozmaitych projektów. Zalicza się do nich między innymi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Jest to największy spośród wszystkich projektów, które realizowane są w Unii Europejskiej.

Ogólna charakterystyka

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2014 roku. Jego wejście w życie związane jest z polityką spójności w zakresie wzrostu innowacyjności oraz działań badawczych, która prowadzona jest przez Unię Europejską. Program realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie jest to jeden z sześciu programów krajowych, których realizacja odbywa się na terenie Polski. Kwota przeznaczona na realizację celów wynosi 8614,1 mln euro. Projekty realizowane w ramach programu POIR mają dwa źródła finansowania:- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;- środki krajowe.

Kto może liczyć na dofinansowanie w ramach POIR?

Okazuje się, że lista beneficjentów tego programu nie należy do krótkich. O dofinansowanie mogą ubiegać się:- Anioły Biznesu;- jednostki naukowe;- przedsiębiorstwa;- fundusze venture capital.Wsparcie przysługuje również uczelnie, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej, specjalne strefy ekonomiczne. Przysługuje ono również instytucjom otoczenia biznesu. Złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach tego programu mogą także naukowcy, studenci oraz doktoranci. Jak widać, grupa potencjalnych odbiorców jest naprawdę spora.

Sprawdź więcej na http://program-ir.pl/ >>

Jakie cele ma Program Operacyjny Inteligentny Rozwój?

Zadaniem programu jest wspieranie podmiotów gospodarczych w zakresie zarówno innowacji, jak i podejmowanych działań o charakterze badawczym. Program koncentruje się głównie na tych działaniach, które mają związek z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy. Skupia się również na budowaniu bardziej konkurencyjnego sektora nauki. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą program jest zwiększenie jakości prowadzonych badań naukowych oraz prac rozwojowych. Osie programowe programu dzielą się na pięć oś priorytetowych.

Wyróżnia się:

– wsparcie prac B+R, jakie prowadzą przedsiębiorstwa;- wsparcie otoczenia oraz potencjału przedsiębiorstw B+R+I;- wsparcie innowacji;- zwiększenie potencjału naukowo – badawczego;- pomoc techniczna.

Znaczna większość projektów realizowanych w ramach programu wymaga, aby beneficjenci wnieśli wkład własny. Wymagany jest on przede wszystkim w tych projektach, które realizowane są z pomocą publiczną. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wspiera on także działania innowacyjne. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przewidział na program finansowanie w kwocie 8613,9 mln euro. W przypadku środków krajowych kwota również nie jest mała. Wynosi ona 1575,9 mln euro. Możliwości, jakie daje program są w związku z tym naprawdę bardzo duże.

Previous Inwestowanie w metale szlachetne
Next Czy opłaca się inwestować pieniądze w hazard?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Ukraińska gospodarka wychodzi z recesji

Niemal równo dwa lata po podpisaniu porozumień mińskich wciąż nie widać końca konfliktu na Ukrainie. W ostatnich tygodniach sytuacja na wschodzie kraju się zaostrzyła, a w obwodzie donieckim toczą się walki z separatystami.

Wiadomości 0 Comments

Firmy szukają sposobów na zmniejszenie zużycia i kosztów energii

Większa efektywność energetyczna opłaca się wszystkim: indywidualnym odbiorcom pomaga obniżyć rachunki, firmom – ograniczyć koszty działalności i przynieść nowe środki na inwestycje, a w skali makro – zwiększyć konkurencyjność całej gospodarki. Przekłada

Wiadomości 0 Comments

Indywidualne Konto Emerytalne – dlaczego warto?

Kiedy osiągniesz już właściwy wiek i skończysz pracę, Twoja emerytura wypłacana będzie ze środków, które uzbierałeś odprowadzając składkę emerytalną do ZUS lub do ZUS i OFE – w zależności jaką

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź