Pomoc unijna dla Polski

Pomoc unijna dla Polski

Pomoc unijna trafia do wszystkich nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Największą pulę z funduszy unijnych otrzymuje Polska. Dla naszego kraju na lata 2014 – 2020 zostało przeznaczonych ponad 80 miliardów euro. Jednym z celów programów unijnych w ramach, których można otrzymać różnego rodzaju dofinansowanie jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, a co za tym idzie poprawę życia mieszkańców.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy rozdzielaniu środków unijnych?

Przy podziale środków finansowych między poszczególne państwa członkowskie UE pod uwagę brana jest przede wszystkim wysokość PKB (produkt krajowy brutto) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W Polsce PKB na mieszkańca wynosi około 70 procent średniego poziomu w Unii. Poziom PKB nie jest jedynym kryterium branym pod uwagę przy podziale funduszy unijnych. Ile dany kraj otrzyma unijnej pomocy jest też kwestią prowadzonych indywidualnie negocjacji. Środki unijne, które otrzymuje Polska przeznaczone są na inwestycje z zakresu kultury, ochrony środowiska, infrastrukturę drogową. Z unijnych funduszy mogą korzystać w ramach bardzo różnych projektów nie tylko duże i małe miasta, ale także wsie. Do 2020 roku realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych.

Na wsparcie przedsiębiorstw

Z puli środków finansowych znaczna część przeznaczona jest na wsparcie przedsiębiorców i programy innowacyjne. Nowe programy Funduszy Europejskich to  między innymi projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Na tle państw Unii Europejskiej polska gospodarka ma bardzo niski wskaźnik innowacyjności. W efekcie powstało mnóstwo programów, których celem jest wspieranie projektów badawczych, które mają zakończyć się opracowaniem nowych technologii, produktów czy usług. Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w projekcie badawczo-rozwojowym mogą ubiegać się o dofinansowanie, które Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje w ramach tak zwanej „szybkiej ścieżki”. „Szybka ścieżka” dostępna jest w programie Operacyjnym Inteligenty Rozwój. Wnioski do konkursu „Szybka ścieżka” przedsiębiorcy mogą składać od 16 września 2019 roku. Nabór wniosków zakończy się 16 grudnia 2019 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać na badania przemysłowe do 80 procent, a na prace rozwojowe do 60 procent. Innym projektem w ramach, którego można otrzymać dofinansowanie jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jest to program, który ruszył w roku 2014, ale wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane aż do roku 2020. O dofinansowanie w ramach tego projektu mogą ubiegać się przede wszystkim jednostki administracji rządowej, przedsiębiorstwa działające w branży telekomunikacyjnej, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe i państwowe organizacje kultury. Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest rozwój infrastruktury, która umożliwi mieszkańcom naszego kraju szeroki dostęp do szybkiego internetu. Na cyfryzację Polski zostało przeznaczonych aż 10 mld zł.

Previous Dlaczego w biurze potrzebna jest niszczarka?
Next Niezbędne sprzęty fryzjerskie

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

50 proc. firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi

Połowa firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich ostatecznie dostaje przelew, ale na kwotę znacząco niższą niż należność wynikająca z faktury. Co dziesiąta w ogóle nie otrzyma zapłaty za swoje towary i usługi

Wiadomości 0 Comments

Rośnie apetyt inwestorów na obligacje korporacyjne

Niskie stopy procentowe i minorowe nastroje na warszawskiej giełdzie powodują, że inwestorzy chętnie zwracają się w stronę aktywów obiecujących wyższe stopy zwrotu. W przypadku obligacji korporacyjnych może to być nawet 6–8 proc.

Wiadomości 0 Comments

Wirtualna rzeczywistość napędza rozwój rynku komputerowego

Technologia wirtualnej rzeczywistości (VR) napędza rozwój rynku komputerowego. To jeden z najważniejszych trendów tego roku, który w przyszłości będzie wykorzystywany nie tylko w gamingu, lecz także w medycynie, turystyce czy edukacji – prognozuje Intel, który

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź