Kogo obowiązuje podatek od nieruchomości?

Kogo obowiązuje podatek od nieruchomości?

Każda gmina indywidualnie ustala wysokość opłat z podatek od nieruchomości. Pierwsza rata podatku od nieruchomości musi zostać zapłacona każdego roku do dnia 15 marca.

Podatek od nieruchomości obowiązuje użytkowników gruntów wieczystych oraz właścicieli mieszkań, garaży, budynków i innych budowli. W Polsce większość osób zobowiązana jest zapłacić podatek z tytułu posiadania mieszkania.

Rodzaje podatku od nieruchomości:

– podatek naliczany od powierzchni nieruchomości,

– podatek od części wspólnych budynku i powierzchni gruntu, gdy jest się ich współwłaścicielem,

– podatek od miejsca postojowego w podziemnym garażu,

– podatek od części wspólnych i powierzchni gruntu, gdy jest się współwłaścicielem hali garażowej.

Kwota podatku dla każdej osoby fizycznej jest naliczana przez gminę. Podatnik w ciągu 14 dni od zakupu mieszkania musi poinformować o tym fakcie gminę.

Raty płatności podatku przypadają kolejno na terminy: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Podatnik nie musi płacić podatku, jeżeli gmina nie wyda decyzji o jego wysokości. W przypadku, gdy gmina wyda decyzję spóźnioną, podatek trzeba uregulować w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto sprawdzić, czy wysokość podatku została dobrze wyliczona przez gminę. Stawki są ustalane przez radę gminy i nie mogą przekroczyć pułapu stawek maksymalnych, które co roku ustalane są przez Ministra Finansów. W urzędzie gminy można otrzymać informację o stawkach obowiązujących na danym terenie.

Osoba posiadająca prawo do własnościowego lokalu spółdzielczego podatek od nieruchomości wpłaca na rachunek gminy za pośrednictwem spółdzielni. Członkowie spółdzielni regulują raty w comiesięcznych czynszach.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net

Previous Złoto, srebro i miedź pogłębia spadki
Next BPH: raport futures

Może to Ci się spodoba

Nieruchomości 0 Comments

Debata na temat stanu mieszkalnictwa w Polsce

W Warszawie odbyła się debata poprzedzająca III Kongres Mieszkaniowy, który zostanie zorganizowany 6 października w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. O najważniejszych kwestiach dotyczących rynku nieruchomości debatowali: Grzegorz

Nieruchomości 0 Comments

Jakie nieruchomości są w Warszawie najbardziej popularne?

Warszawa jest najlepiej rozwiniętym miastem w kraju, dlatego ma ciekawy rynek pracy oraz ogromną ilość nieruchomości na sprzedaż. Rysuje się jednak tendencja, która wskazuje, że klienci wybierają konkretne mieszkania. Czym

Nieruchomości 0 Comments

Podejmowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnotach mieszkaniowych liczących więcej niż 7 lokali bieżącymi sprawami wspólnoty kieruje wybrany zarząd, wybierany przez właścicieli lokali, lub ewentualnie podmiot, któremu na podstawie odrębnej umowy powierzono sprawowanie zarządu –

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!