Garść informacji o eksporcie chemikaliów

Garść informacji o eksporcie chemikaliów

Podmiotów, które zajmują się importem i eksportem chemikaliów jest w naszym kraju spora liczba. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej nasz kraj przyjął wiele uwarunkowań prawnych, które obowiązują w całej wspólnocie. Unia Europejska uregulowała między innymi kwestie związane z importem i eksportem chemikaliów. Przemysł chemicznych w państwach członkowskich UE jest jednym z największych producentów tych produktów, stąd też przepisy regulujące obrót nimi na skalę międzynarodową został uregulowane przejrzyście i jasno.

Podmioty, które już zajmują się eksportem i importem chemikaliów oraz podmioty, które takim handlem mają zamiar zająć się w przyszłości zobowiązane są do przestrzegania zarówno przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, jak i traktatów międzynarodowych, w których kwestie te zostały uregulowane. Eksport i import chemikaliów w świetle Konwencji Rotterdamskiej Eksport chemikaliów uregulowany jest w przepisach zapisanych w dużej ilości różnych dokumentów. Do tych, które są bardzo istotne należy między innymi Konwencja Rotterdamska. Przepisy Konwencji weszły w życie 17 czerwca 2008 roku. Zgodnie z jej zapisami na terenie państw, które są członkami Unii Europejskiej produkcja oraz stosowanie pewnych substancji chemicznych jest sprzeczne z prawem.

Po wstąpieniu do UE

Polska także zobowiązała się do przestrzegania zapisów Konwencji Rotterdamskiej. Ważną częścią Konwencji Rotterdamskiej jest Załącznik III, która zawiera pełną listę substancji, o których wcześniej wspomnieliśmy. Lista ta obecnie obejmuje 47 substancji chemicznych, które obejmuje procedura PIC. Zarówno podmioty, które zajmują się lub chcą się zająć importem czy eksportem substancji umieszczonych na liście, muszą uzyskać zgodę na ich wywóz lub przywóz do Polski. Wszystkie procedury, które zostały stworzone odnośnie handlu chemikaliami mają na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego przed ewentualnym skażeniem.

Więcej o eksporcie chemikaliów w ujęciu prawa Unijnego znajdziesz na http://pomoc-chemiczna.pl/a,euxh >>

Ograniczeniami i zakazami objęte zostały substancje, które są ważne nie tylko dla podmiotów zajmujących się ich eksportem/importem, ale także dla zakładów przemysłowych i konsumentów. Na liście ograniczającej czy zakazującej produkcję i stosowanie niektórych chemikaliów znalazły się między innymi:
-nikotyna;
-permetryna;
-związki rtęci;
-związki trybutolycyny;
-pestycydy;
-związki ołowiu.

Chemikalia, które obejmuje procedura PIC można wwozić i wywozić z kraju tylko w opakowaniach, które zostały odpowiednio oznakowane. Eksportem mieszanin chemicznych ma obowiązek powiadomić właściwy organ krajowy w państwie członkowskim Unii Europejskiej o planowanym wywozie mieszanin. Powiadomienie powinno zostać dokonane w terminie 35 dni przed planowaną datą wywozu substancji chemicznych. Liczba firm w Polsce specjalizujących się w eksporcie lub imporcie chemikaliów jest stosunkowo duża. Pomocą w sprawdzeniu czy chemikalia są przez nie przywożone lub wywożone z Polski spełniają przepisy unijne służą firmy doradcze, których również działa w kraju spora liczba.

Previous Rodzaje układów sterowania obrabiarek CNC
Next Jak sprawdzić opinie o Biedronce?

Może to Ci się spodoba

Komentarze rynkowe 0 Comments

Pod koniec listopada ruszy centralny rejestr przewoźników i firm transportowych

Za miesiąc wystartuje Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Znajdzie się w nim wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Podobne rejestry działają już w innych krajach Unii Europejskiej,

Komentarze rynkowe 0 Comments

Poranny komentarz giełdowy – GPW wyróżnia się na plus

Po zdecydowaniej przecenie z zeszłego tygodnia najważniejszy warszawski indeks otworzył się na plusie. Aktualnie WIG 20 rośnie o 0.35% Jednak poranny entuzjazm, który panuje wśród warszawskich byków należy traktować z

Komentarze rynkowe 0 Comments

Funt i euro zyskują na wartości w stosunku do dolara

Euro (EUR) odbiło się ze swojego dwuletniego minimum na poziomie 1.2358 aż do poziomu 1.2444 w stosunku do dolara amerykańskiego (USD). Euro odzyskało część swoich strat po publikacji nieoczekiwanie pozytywnych

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź