Czynności notarialne i ich rodzaje

Czynności notarialne i ich rodzaje

Wśród zawodów prawniczych niewątpliwie jednym z najważniejszych będzie zawód notariusza. Praktycznie każdy człowiek w swoim życiu będzie miał styczność z notariuszem i będzie musiał skorzystać z usług jakie realizuje notariusz. Jako zawód zaufania publicznego notariusz ma ściśle określone prawa i obowiązki w stosunku do osób, które będą z jego uprawnień chciały skorzystać. Pozycja notariusza w polskim prawie jest silnie ugruntowana. Każdy notariusz powoływany jest przez ministra sprawiedliwości i zostaje upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Funkcję, zadania notariusza regulowane są przez ustawę Prawo o Notariacie, która określa również kto i w jakich warunkach może zostać notariuszem.

Zadania jakie ma notariusz

Zgodnie z ustawą prawo o notariacie notariusz to osoba zaufania publicznego, która otrzymuje również ochronę jaką mają funkcjonariusze publiczni. Funkcją notariusza w obrocie prawnym będzie dążenie do tego, by ograniczać spory sądowe i zapewnić czynnościom kontraktowym nadzór profesjonalnego prawnika, który będzie dbał o to, że formalnoprawnie dokumenty będą poprawne i dzięki temu będą mogły funkcjonować w obrocie prawnym. Notariusze maja za zadanie dokonywać czynności notarialnych zarówno w sytuacji, gdy od tego zależy ważność dokonywanej czynności jak i w momencie, gdy taka jest wola stron, którym zależy na przygotowaniu takiej formy dokumentu. Jak więc szeroki może być zakres działania jeśli chodzi o usługi notarialne, których realizacją będzie zajmował się notariusz?

 • sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
 • umowy sprzedaży
 • umowy przedwstępne
 • umowy deweloperskie
 • umowy darowizny
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy działu spadku
 • umowy spółki
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości
 • umowy zamiany
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • testamenty
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:
 • sporządzanie poświadczeń
 • sporządzanie protokołów (w tym m.in. protokoły Zgromadzeń Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych)
 • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Źródło: krakowskinotariusz.pl.

Usługi notarialne – czyli czym zajmuje się notariusz?

Jeśli chodzi o zadania jakie ma realizować notariusz są one ściśle określone prawem o notariacie. To ustawa, która precyzuje jakie są usługi notarialne. Podstawowy zakres prac to oczywiście przygotowanie aktów notarialnych, które mogą dotyczyć różnych czynności prawnych zarówno w sytuacji, gdy forma aktu notarialnego będzie wymagana jak i w momencie, gdy będzie ona wyłącznie wynikać z chęci jakie w tym zakresie będą miały strony stawające przed notariuszem. Jednak zadania notariusza nie kończą się na przygotowywaniu aktów notarialnych.

„Usługi notarialne to również inne ściśle określone działania, które realizuje notariusz. Między innymi będzie to przygotowanie aktów poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie czynności związanych z europejskim poświadczeniem spadkowym. Notariusz sporządza poświadczenia związane z podpisem, datą, okazaniem dokumentu czy poświadczenie zgodności z kopii z oryginałem” – wyjaśnia redaktor portalu Wirtualny notariusz.

W ramach usług notarialnych będzie również doręczenie oświadczeń, przygotowanie protokołów np ze zgromadzenia spółek prawa handlowego, przygotowywanie protestów weksli i czeków. W ramach usług notarialnych będzie również przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów czy nośników danych. Na żądanie stron notariusz może również przygotowywać projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów., sporządza również poświadczenia podpisów, przeprowadza przetargi publiczne, składa wnioski o wpis w księdze wieczystej. Zadań jakie realizuje notariusz w ramach swojej kancelarii jest więc rzeczywiście bardzo wiele.

Previous Na czym polega namierzanie telefonów komórkowych?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Kolejne miesiące przyniosą wiele nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Wymuszą inwestycje w narzędzia IT

2018 rok to rekordowa skala zmian prawnych dla przedsiębiorców. Od tego roku obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK zostali objęci, po dużych i średnich, także mali przedsiębiorcy. Również sprawozdania do KRS będą

Wiadomości 0 Comments

Nowe technologie zmieniają stare zasady gry w produkcji

Inteligentne maszyny, przetwarzanie w chmurze, internet rzeczy czy technologie mobilne to rozwiązania, które zmieniają sposób produkcji. Dzięki nim proces rozwoju produktów i usług ma być znacznie usprawniony. Producenci muszą dostosować do nich

Wiadomości 0 Comments

Poszukiwanie pracowników przenosi się do mediów społecznościowych

Rekomendacje to coraz popularniejsze narzędzie rekruterów. W ostatnim czasie często do polecania pracy i kandydatów do pracy służą media społecznościowe, głównie Facebook. Poprzez social media najczęściej szuka się osób na stanowiska

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!